Concursul de planuri de afaceri s-a încheiat


În perioada 12 aprilie – 2 octombrie se desfășoară concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului #Antreprenorium.


În vederea înscrierii în cadrul concursului, candidații vor completa și transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere.


Calendarul concursului
1. Depunerea planurilor de afaceri 12 aprilie 2018 – 2 octombrie 2018
2. Evaluarea planurilor de afaceri 12 aprilie 2018 – 14 octombrie 2018
3. Publicarea rezultatelor evaluării 15 octombrie 2018
4. Depunerea contestațiilor 15-19 octombrie 2018
5. Soluționarea contestațiilor 22-25 octombrie 2018
6. Publicarea rezultatelor finale în cadrul platformei www.35000euro.ro 26 octombrie 2018
7. Transmiterea documentelor necesare în vederea semnării contractelor de subvenție 3 aprilie – 12 aprilie 2019
8. Semnarea contractelor de subvenție 17 mai 2019

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului

Despre Proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Beneficiar: ASOCIAȚIA “CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT AL PROIECTELOR” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT.)

Parteneri: MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT (MMACA)

Durata de implementare: 3 ianuarie 2018 – 2 ianuarie 2021

Zona de implementare: Sud

Bugetul total al proiectului este 13.324.144,62 lei


Proiectul are drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunea Sud-Muntenia. Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 55 de firme nou înființate (prin intermediul schemei de minimis) și la crearea a cel puțin 110 locuri de muncă.

Astfel, în urma organizării unui concurs de planuri de afaceri, primele 55 cele mai bune planuri de afaceri vor primi o finanțare în cadrul proiectului de maximum 160 000 lei.”


Ultimele noutăți